Καριέρες

Στην Hanergy oι άνθρωποι κάνουν την διαφορά. Είμαστε υπερήφανοι για την εταιρία μας και θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο μέσω της ανανεώσιμης ενέργειας. Οι αξίες μας καθοδηγούν να κάνουμε το σωστό για τους πελάτες μας, την εταιρία μας και τις κοινωνίες των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Στόχος μας είναι να προσελκύουμε και να διατηρούμε στο δυναμικό μας ανθρώπους που μοιράζονται το πάθος μας και τη δέσμευσή μας. Ανθρώπους με επιχειρηματικό πνεύμα και άριστη γνώση της αγοράς. Επενδύουμε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού μας και παρέχουμε στους ανθρώπους μας τα μέσα, ώστε να κάνουν πραγματικά τη διαφορά για την κοινωνία μας.

Αν ενδιαφέρεστε για επαγγελματικές ευκαιρίες στην Hanergy, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr@hanergy.gr