Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ως πολυεθνική εταιρεία παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ο όμιλος Hanergy έχει δεσμευτεί να “αλλάξει τον κόσμο μέσω της ανανεώσιμης, καθαρής ενέργειας”. Η ευθύνη απέναντι στην τεχνολογική καινοτομία, περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας συμβαδίζει με τις εταιρικές μας αξίες. Παρέχοντας “καθαρή” ενέργειας μέσω συνεχών τεχνολογικών καινοτομιών, παράλληλα εκδηλώνουμε την κοινωνική μας ευθύνη προς τους εργαζομένους μας, τους ενδιαφερόμενους φορείς, το περιβάλλον και την κοινωνία, προωθώντας έτσι την πρόοδο της κοινωνίας και την ευημερία των ανθρώπων.