Όροι και Προϋποθέσεις
Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτή η Ιστοσελίδα είναι κατασκευασμένη από την Ηanergy. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Iστοχώρο.

Όλα τα υλικά, πληροφορίες και άλλο περιεχόμενο σε αυτή την Iστοσελίδα παρέχονται από την Hanergy. Με τη μετάβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, ή με το διάβασμα οποιουδήποτε περιεχομένου, ή με τη λήψη οποιουδήποτε υλικού από αυτή την Iστοσελίδα, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε να τηρήσετε αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε την Iστοσελίδα. Η Hanergy διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους ακόλουθους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτές οι ενημερώσεις θα θέτουν επίσης περιορισμούς σε εσάς.

Δικαιώματα

Η Hanergy έχει και διατηρεί τα δικαιώματα κυριότητας, αντιγραφής καθώς και άλλα δικαιώματα των εγγράφων, πληροφοριών, σχεδιασμού της Ιστοσελίδας, μοτίβου, ροής, φωνής, προγράμματος και άλλου περιεχομένου σε αυτή την Ιστοσελίδα. Όλα αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από το Γενικό Αστικό Δίκαιο της ΛΔΚ, το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της ΛΔΚ, το δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνισμού της ΛΔΚ, καθώς και άλλους νόμους, κανόνες, νομικούς κανονισμούς και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Κάθε παράβαση σχετικά με τα προαναφερόμενα δικαιώματα μπορεί να οδηγήσει σε αστικές, διοικητικές ή ποινικές ευθύνες.

Τα περιεχόμενα που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι όλα ενδεικτικά και βασίζονται σε προβλέψεις, ειδικά τα περιεχόμενα σχετικά με πιθανή ή προβλεπόμενη απόδοση, κόστη, μερίσματα, έσοδα, παραγωγή, αποτελεσματικότητα, τιμές, αποθήκευση, κινεζική ανάπτυξη πετροχημικών, βιομηχανική ανάπτυξη, άλλες τάσεις καθώς και τα συμφωνηθέντα κέρδη ή αναμενόμενα έσοδα από με τις συγχωνεύσεις. Ως εκ τούτου, τα περιεχόμενα εμπεριέχουν σε κάποιο βαθμό κίνδυνο ρίσκου και αβεβαιότητας. Το πραγματικό αποτέλεσμα και εξέλιξη μπορεί να διαφέρουν αισθητά από τις προαναφερθείσες περιγραφές ή ενδείξεις, λόγων διαφόρων παραγόντων.

Άρνηση

H Hanergy έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγχει το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας, αλλά ο οργανισμός Sinopec δεν εγγυάται με κανένα τρόπο - ρητά ή σιωπηρά - την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την επικύρωση, τη σταθερότητα, τη διαθεσιμότητα, ή τη μη παραβίαση σε δικαιώματα άλλων. Η Hanergy δεν εγγυάται τη σταθερότητα του διακομιστή ή το γεγονός ότι μπορείτε να σερφάρετε, διαβάζετε, αντιγράφετε ή χρησιμοποιείτε αυτήν την Ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή. Η Hanergy δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των κειμένων, γραφικών, υλικών, συνδέσεων, επεξηγήσεων ή άλλων στοιχείων που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα, ή την ακρίβεια της εκτύπωσης, αντιγραφής ή άλλων στοιχείων που υπάρχουν εδώ. Η Hanergy μπορεί να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο σε αυτή την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να εγγυάται ότι θα κάνει έγκαιρα αλλαγές, - αν αλλαγές συμβαίνουν στο περιεχόμενο, ούτε ότι θα σας ενημερώνει όταν κάνει αλλαγές.

Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα ή η Hanergy δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες, ή ζημιές σε τρίτους, ή οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό σε αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πληροφοριών, υλικές ζημιές) που προκύπτουν από αυτή την Ιστοσελίδα ή τη χρήση των περιεχομένων της, είτε πρόκειται για δράση σύμβασης, για προσβολή ή αγωγή άλλων προτύπων.

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες είναι έξω από τον έλεγχο αυτού του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες θεωρούνται ότι δεν έχουν δει αυτή την Ιστοσελίδα, εφόσον συνδέονται με άλλες ιστοσελίδες μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Αυτή η Ιστοσελίδα και η Hanergy δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε διαδικτυακή μετάδοση ή μετάδοση με άλλους τρόπους από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Χωρίς τη συγκατάθεση τους, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες. Ως προς τις πληροφορίες που λαμβάνονται για λόγους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνσης, αριθμού τηλεφώνου, κλπ εγγυόμαστε ότι δεν θα τις παρέχουμε σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών, εκτός των δικαστικών οργάνων και εφόσον έχουν προηγηθεί πλήρεις νομικές διατυπώσεις.

Τερματισμός

Η συμφωνία είναι άκυρη εάν οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη προβεί σε καταγγελία της. Οι προϋποθέσεις για να καταγγελθεί η συμφωνία είναι μόνο αν καταστρέψετε ή διαγράψετε το λογισμικό, έγγραφα ή άλλα συναφή υλικά που προέρχονται από αυτή την Ιστοσελίδα, είτε είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας είτε υπό άλλες συνθήκες.

Άλλα

Οι νόμοι της ΛΔΚ είναι οι ισχύοντες, αν προκύψουν δράσεις σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα. Εάν η αναθεώρηση των νόμων της ΛΔΚ κάνει οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους παράνομους, όλα τα μέρη θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να συμφωνούν ότι η Hanergy θα κάνει αλλαγές στους παραπάνω όρους.